Akupunktur

Akupunktur har blitt brukt i over 4000 år innen kinesisk human- og veterinærmedisin. Opprinnelig var det husdyr som kveg, gris og hest, som ble behandlet med denne metoden. Over tid ble det også vanlig å behandle andre husdyr og kjæledyr. Til tross for at det har vært gjort mye forskning på virkningsmekanismen til akupunktur, har man til dags dato ingen enkel teori som forklarer hvordan akupunktur virker. Man kan måle en økt elektrisk motstand i akupunkturpunktene i forhold til omkringliggende vev. Den opprinnelige formen for akupunktur i tradisjonell kinesisk medisin (TkM) har vekket stor interesse, også vitenskapelig i vesten, da man har erfart at vestlig medisin har sin begrensning.

Akupunktur v(acus =nål/spiss + punktur = punktere/stikke)

Akupunkturbehandling er en del av det som kalles tradisjonell kinesisk medisin(TKM). TKM bygger på teori og filosofi som har blitt utviklet i Kina gjennom flere tusen år, faktisk har akupunktur eksistert som behandlingsmetode i minst 3000 år. Kineserne studerte og observerte hvordan kroppen og naturen fungerte i forhold til hverandre og hvordan energibaner i kroppen spilte en viktig rolle for en organismes helse.

TKM bygger på teorien om yin, yang og Qi. Yin og yang er motsetninger, de er polære kvaliteter som er avhengig og utfyller hverandre. Qi er den vitale energien som sirkulerer i kroppen i kanaler som vi kaller meridianer. Qi nærer organer og systemer i kroppen. Qi kan av forskjellige grunne komme i ubalanse og dette vil skape symptomer.

De første nedtegningene av akupunktur brukt på dyr er funnet i India hvor en elefant skal ha blitt behandlet. Jesuittprester tok med seg denne kunnskapen til Europa på 1600 tallet. I Kina er det funnet nedtegnelser om behandling av hest med akupunktur. Hesten var viktig både i daglig arbeid og i krig og hadde dermed en høy status i Kina.

Behandling

TKM ser på kropp og sjel som en enhet og sykdom er en ubalanse i kroppens energisystem Akupunktur bidrar til å gjenopprette energibalansen hos pasienten.

Ved akupunktur behandling stikkes det tynne nåler/eller lyses med laser i spesifikke punkter langs kroppens meridianer(energikanalene)som går langs og rundt på kroppen Hvis Qi får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene vil vi ha en god helse. Forstyrres energibalansen og det skapes en ubalanse i kroppen som kan resultere i smerte og/eller sykdom.

Akupunktur stimulerer blant annet kroppens egen produksjon av smertestillende stoffer – endorfiner og kan derfor virke smertestillende. Akupunktur vil også gjenopprette balansen i organsimen og derfor kunne hjelpe ved de fleste lidelser. Kilde: norsk akupunkturforening (NAFO)

Hvordan reagerer dyret

Alle dyr reagerer forskjellig ved akupunkturbehandling, noen bryr seg ikke om å bli stukket i det hele tatt, mens andre synes bare det å holdes stille er kjempe skummelt.

Hos DyrNaturligvis bruker vi en spesiell laser for akupunktur. På den måten oppnår vi de samme resultater uten stikk og uten at dyret må holdes fast eller holde seg i rolig så lenge. På den måten kan alle dyr behandles. Behandlingen foregår i rolige omgivelser med full fokus på akkurat ditt dyrs velvære og behov.