Naturmedisinsk dyreterapeut

DyrNaturligvis ønsker at dyrene skal behandles helhetlig, slik at den totale helsen forbedres, og ikke bare at symptomene dempes for en periode. Vi vet at naturmedisin kan være både mer skånsom, og kan lindre plager vanlig veterinærmedisin ikke kan og sammen med veterinærmedisinsk behandling kan naturmedisinen også bidra til et totalt bedre tilbud til dyr og dyreeiere.

Jeg er utdannet veteropat* og certifisert hundefysioterapeut, i tillegg til annen utdannelse i muskelterapi for hest & hund, inkludert bruk av laser.

Hva er en veteropat?

En veteropat* er en naturmedisinsk dyreterapeut og dyrehomeopat med en lang og solid utdanning. Utdanningen består av grunnfag medisin, naturmedisinsk filosofi, mikrobiologi, farmakologi, etologis (arts- og adferdsforståelse), lovverk og dyreetikk. Sykdomslære og behandlingsmetoder innen BÅDE natur- OG veterinærmedisin. En veteropat har ikke veterinærkompetanse, men kjennskap til sykdom og behandlingsmetode for å kunne henvise og kommunisere proffesjonelt. Norsk Akademi for Naturmedisin i Oslo tilbyr utdanningen som er et 5-årig langt deltidsstudie, omfanget tilsvarer et nivå mellom bachelor- og mastergrad. De første to årene er rent teoretiske og de siste tre årene en blanding av teori og klinikk. For hvert år avlegges avsluttende teoretiske eksamener i de enkelte fag. 5. året avlegges en avsluttende praktisk eksamen i tillegg til en fordypningsoppgave (Thomas, 2011: Rehabilitering av hund etter korsbåndsoperasjon).

Hva gjør en veteropat?

En veteropat* tilbyr naturmedisinsk behandling på dyr og behandlingsformer som benyttes er akupunktur, homeopati, homeotoxologi, urter og blomstermedisin. I tillegg er ulike former for fysioterapi og råd om ernæring en viktig del av jobben.

I min praksis bruker jeg akupunktur, homeopati og craniosacral terapi. I tillegg er ulike former for muskelterapi, som massasje, equine touch, Jeg setter opp individuelle øvelser og program i forbindelse med rehabilitering etter skader eller kirurgiske inngrep hos hest og hund. De ulike behandlingsformene jeg tilbyr egner seg ikke bare for hest og hund, men for de fleste typer dyr og mange ulike lidelser. Også produksjonsdyr. Behandlingsformene brukes enten alene eller som et supplement til veterinærbehandling.

Mange ulike lidelser kan behandles hos en veteropat, men for tilstander som krever veterinærbehandling, skal man ta kontakt med veterinær. En veteropat henviser først til veterinær for tilstander som krever dette.

*Mattilsynet etter henvendelse fra Den Norske Veterinærforening vedtatt at tittelen «Veteropat» er i strid med dyrehelsepersonelloven § 16 annet ledd. Norsk Akademi for Naturmedisin og Norges veteropatforbund bestrider denne avgjørelse og avventer en overprøving av saken.