Egentrening

for frisk og skadefri hund

Vanntredemølle

(Åpningstider 09.00-21.00 alle dager)

  • Introduksjon/opplæring kr 450,-
  • Enkeltimer kr 250,-
  • Enkeltime med assistanse kr 600,-
  • Klippekort-10 klipp kr 2.200,- (*gyldig t 6mnd*)

*30 min pr klipp