Terapeutisk laser

Hva er Terapeutisk Laser?

Terapeutisk Laserbehandling eller Lavenergi Laserbehandling/Low Level Laser Therapy (LLLT) ble først prøvet på sårheling ved Semmelweiss universitet, Ungarn i 1967. Behandlingen består av bestemte doser av ensfarget laserlys som ser ut til å kunne påvirke betennelser, tilheling og smerte.

Det oppstår ingen varmeeffekt, og kalles behandlingsmetoden kalles også ”kald laser”. Effektene er fotokjemiske og minner om fotosyntesen i planter. I første rekke påvirkes cellemekanismer knyttet til reguleringen av adenotrifosfat (ATP), frie oksygenradikaler (ROS) og nitrogenoksid (NO) av laserbehandling.
Infrarødt laserlys trenger dypere enn synlige bølgelengder, og egner seg derfor bedre når behandling må gis gjennom huden. Det er publisert over 100 randomiserte kontrollerte studier med laserbehandling.
I Norge brukes laserbehandling blant annet av fysioterapeuter og kiropraktorer og også ved behandling av dyr. Laserapparater beregnet for dette har ofte ulike innstillingsprogram som tar hensyn til dyrets størrelse, hvilket vev som skal behandles, hud, muskler, skjelettdeler, for å best mulig tilpasse dosering til det enkelte individ, dets størrelse og lidelse. Det er likevel viktig og avgjørende at terapeut som bruker laser i sin behandling har adekvat bakgrunn og kunnskap til å selv vurdere hvordan laseren skal stilles inn og brukes.

Hvem kan motta Terapeutisk Laserbehandling?

I utgangspunktet kan alle dyr få behandling med Terapeutisk Laser, men behandlingen bør utføres av terapeut som har opplæring i bruk av Terapeutisk Laserbehandling på dyr.. 

Terapeutisk Laser skal likevel ikke brukes i området på og rundt skjoldbruskskjertel eller øyne, ikke på pasienter med kreft eller drektige dyr – da det er usikkert hvilken effekt av Terapeutisk Laser har på denne gruppe pasienter.  

Hva er fordelen med å bruke laser?

Det er kjent at Terapeutisk Laserbehandling lindrer smerte, demper betennelser og stimulerer tilhelingsprosesser. Når lave nivåer av rødt og infrarødt lys stråles over musklene, oppstår fotokjemiske prosesser som stimulerer cellene. Forskerne er ikke helt sikre på mekanismene bak denne effekten. Terapeutisk Laserbehandling kan også har en positiv effekt på følgende tilstander:

  • Sårskader
  • Muskel-, sene- og leddbåndskader
  • Senebetennelser
  • Slimposebetennelser
  • Nakke og ryggsmerter
  • Vannhale
  • Artroser mm

I akuttbehandling vil bruk av terapeutisk laser ofte reduserer lokal hevelse og øke tilheling av skadet vev. 

Terapeutisk Laserakupunktur er også et godt alternativ i Akupunktur for pasienter som ikke tåler nålestikk.  

Er effekten av Laserbehandling vitenskapelig dokumentert?

Det er publisert over 100 randomiserte kontrollerte studier, på mennesker, med laserbehandling. Særlig to store studier viser at Laserbehandling kan være effektiv for nakkesmerter og mot melkesyre. Det er også vist at Terapeutisk Laserbehandling kan redusere skadetiden ved akillesbetennelser. 

 «Laser virker mot melkesyre» 

Hard trening gir mikroskopiske skadereaksjoner i musklene. Dette tar tid å hele før ytelsen gjenvinnes. Tidligere har alt fra nedkjøling, strømbehandling og kosttilskudd blitt brukt for å utsette muskeltrøtthet og forbedre restitusjon etter tungt muskelarbeid

En studie fra Institutt for samfunnsmedisinske fag viser at lavenergi laserbehandling (LLLT) har gunstig effekt mot muskeltrøtthet og stimulerer restitusjon etter fysisk trening.

– Laserbehandlingen førte til at idrettsutøverne klarte flere repetisjoner, og fikk mindre betennelsesreaksjoner etter albubøy med manualer. 

Det foregår forskning i Norge på LLLT ved innen fysioterapi og odontologi ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen, og ved universitetet i Oslo.

Kan laserbehandling gi uønskede effekter?

Terapeutisk Laserbehandling  ingen bivirkninger og er helt smertefri, forutsatt at den brukes med kunnskap. Hvis du benytter deg av en kvalifisert behandler, bruke riktig innstilling til hvert individ og behandling vil oppleves behagelig og mild. 

Kan laserbehandling være skadelig?

Terapien har ingen bivirkninger dersom den brukes av kvalifisert behandler som kjenner til og vet når og hva man kan og ikk kan bruke terapeutisk laser